Veel gestelde vragen

Hoeveel kost het lidmaatschap?

Lidmaatschap kost €17,50 per jaar en €5,00 éénmalige administratiekosten, dit kan jaarlijks worden aangepast.

Moet er altijd worden bijbetaald voor ontmoetingen, toerritten en andere activiteiten?

Nee dit hoeft niet, als er een extra bijdrage nodig is word dit bekendgemaakt bij de aankondiging van de activiteit zodat je niet voor onverwachte verassingen staat.

Kan ik mijn jaarlijkse contributie terugkrijgen als ik zelf kies mijn lidmaatschap te beëindigen?

In principe niet maar we zullen dit per geval bekijken en er zijn uitzonderingen mogelijk.

Kan ik mijn jaarlijkse contributie terug krijgen wanneer ik geroyeerd wordt als lid?

Nee, dit is onmogelijk.

Wat wordt er bedoeld met ‘medicatie op recept’ zoals geschreven staat in de regels?

Wij bedoelen hiermee dat wij geen enkele vorm van drugs of medicatie tolereren die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden wanneer je meedoet aan een activiteit, met uitzondering van medicatie of drugs (bijvoorbeeld medicinale wiet) waarvoor je op verzoek kan aantonen dat dit door een arts of specialist is voorgeschreven.

Hoeveel alcohol mag je drinken tijdens een activiteit?

Als je nog moet rijden dan mag je maximaal 2 drankjes zoals voor veel bestuurders het wettelijk maximum is. Hoef je zelf niet te rijden dan is er geen maximum maar wij eisen alleen wel dat er met mate gedronken wordt, we hebben tenslotte een reputatie hoog te houden!

Wat word er bedoeld met ‘we rijden altijd in groepsverband’?

Hiermee bedoelen we dat we gezamenlijk naar de activiteit rijden en als deze activiteit een toerrit is zullen we gezamenlijk naar de startlocatie van deze rit rijden. Vooraf word ALTIJD een verzamelplaats bekendgemaakt waar je zelfstandig heen kan rijden.

Waarom moet ik aan-, of afmelden voor een activiteit?

Dit is om verwarring over het aantal deelnemers te voorkomen. Heb je je niet aangemeld maar kom je toch dan is de kans groot dat er voor jou geen plek is tijdens de activiteit.

Hoe kan ik mijn contributie betalen voor het lidmaatschap en voor activiteiten wanneer dit nodig is?

Dit moet je altijd betalen via een bankoverschrijving, ons rekeningnummer vind je op de pagina Over ons.

Ik ben geroyeerd als lid maar ik ben het hier niet mee eens, wat kan ik doen om weer lid te kunnen worden?

Het bestuur zal unaniem beslissen of een (bestuurs)lid geroyeerd wordt. Ben je echter ervan overtuigd dat die beslissing onterecht is dan adviseren wij je om een e-mail te sturen aan het bestuur met daarin de reden waarom je geroyeerd bent en daarbij een duidelijke onderbouwing waarom jij vindt dat deze beslissing onjuist is en dan zullen wij dit verzoek in behandeling nemen. Dit is GEEN garantie voor opnieuw toelaten tot de club als (bestuurs)lid. Wanneer wij de aangevoerde argumenten niet juist achten zal de beslissing worden gehandhaafd.

Wat moet ik doen als ik tijdens een activiteit pech krijg onderweg?

Laat bij pech dit altijd zo snel mogelijk weten aan de andere leden, er is meestal onderling contact tussen een paar leden via portofoon welke verspreid in de stoet mee rijden. Deze zullen dan zo snel mogelijk de rit stilleggen en samen met jou te kijken of er een oplossing is en anders in overleg met jou de wegenwacht bellen.

Waarom betalen wij contributie?

De reden dat er contributie betaald word is dat wij als club het merendeel van de activiteiten kunnen betalen en het clubblad kunnen financieren.

Wat doen de sponsors?

Sommige sponsors betalen alleen voor vermelding op de website en in het clubblad, andere sponsoren stellen hun diensten of ruimtes beschikbaar voor activiteiten. In beide gevallen kijken wij natuurlijk naar hoe het voor iedereen een leuke samenwerking is.

Is de club verzekerd voor ongevallen tijdens ontmoetingen, toerritten of bijvoorbeeld weekendtrips?

Nee, de schade eventueel ontstaat wordt niet door ons vergoed, alles gaat via jouw eigen verzekering.

Hoe gaan we met elkaar om?

We gaan met elkaar met respect om ongeacht seksuele geaardheid en geloofsovertuiging. Vrouwen in het gezelschap worden niet aangevallen. Wanneer wij als bestuur klachten ontvangen dan zal deze persoon die zich niet aan de regels houdt op persoonlijke titel aangesproken worden. Na drie waarschuwingen zal die persoon worden geroyeerd en worden verwijderd uit het gezelschap. Een geroyeerd lid krijgt contributie en eventueel betaalde bedragen voor bijvoorbeeld een weekendtrip niet terug.