De Brommobiel Club Elfstedentocht

De Brommobiel Club Elfstedentocht

De allerleukste tourrit van De Brommobiel Club is de Elfstedentocht. Deze route is tot op de meter exact uitgewerkt en wanneer je deze route rijdt met het onderstaande GPX bestand in je navigatie app of display dan kan er wat dat betreft ook niets mis gaan. Als je deze tourrit wilt rijden met jouw eigen club dan kan je op deze pagina alle informatie vinden om er een groot succes van te maken. Heel veel plezier gewenst!

De Brommobiel Club Elfstedentocht is een prachtige tourrit langs Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum, Leeuwarden, Sneek, IJlst en weer terug naar Sloten. De hele afstand ca. 210 km.

De Brommobiel Club Elfstedentocht is een idee van Christa.

Routebeschrijving

Zoals je hierboven kan zien begint De Brommobiel Club Elfstedentocht in Sloten en niet zoals bij de traditionele schaatstocht in Leeuwarden. Waarom? De meeste deelnemers komen uit het midden van het land (of zelfs van verder in het zuiden van Nederland) Vanuit Sloten kan je dan terug makkelijk via bijvoorbeeld Steenwijk weer naar huis terug. Hieronder zie je een volledig overzicht van de route, onder de afbeelding vind je de namen van de wegen onderverdeeld in de plaatsen van deze Elfstedentocht.

Kom je uit het midden van het land of zelfs daaronder? Dan helpen wij je een beetje op weg met de Road Trip naar Fryslân.

1. Sloten – Stavoren

We beginnen op de Haverkamp in Sloten bij de supermarkt. Vanaf hier slaan we linksaf de Rûnwei op en rijden we richting het eerstvolgende plaatsje over de Jeen Hornstraweg die overgaat in de Wijckelerweg. In Wijckel rijden we de Heerenhoogweg over en voorbij het kruispunt verder op de Vinkebuorren. We steken bij de rotonde de N359 over en vervolgen onze weg op de Jacobus Boomsmastraat.

Daarna rijden we door het buurtschap Sondel over de Beuckenswijkstraat en daarna rechtsaf de Hege Bouwen in. Deze weg rijden we helemaal af en ook het vervolg, Boegen. In Oudenmirdum gaan we rechtdoor over de Kerkstraat en rijden we naar de kust toe over de Hoitebuorren en de Star Numanwei, de Jan Schotanuswei en dan bij de T-splitsing linksaf de Smitsleane, Wieldyk en verder langs de kust over de Laaksum, Skarl en Zuiderweg. Je rijdt dan zo Stavoren in.

2. Stavoren – Hindeloopen

We rijden Stavoren uit via Noord en Stationsweg en slaan rechtsaf bij de T-splitsing de Kooijweg op die na de bocht Noardermar wordt. Bij de volgende T-splitsing gaan we dan links waarna de Noardermar overgaat in De Wymerts, De Tsjerkestrjitte en Hellingstrjitte door Molkwerum en via ’t Séleantsje naar de kust. Daar slaan we rechtsaf de Sédyk op die we een eindje vervolgen en overgaat in de Noorderdyk met rechts van je de Westerfaart. Een eindje verder wordt dit dan de Westerdyk waarna je in Hindeloopen arriveert.

3. Hindeloopen – Workum

Hindeloopen rij je uit via Suderseewei en Oosterdijk en vlak voor de N359 ga je linksaf de Lange Leane op en dan rechtsaf de Hylperdijk op. Je rijdt Workum in via de Hearewei.

Rijden in etappes

Eerste overnachting

Wil je de hele Elfstedentocht in delen rijden dan kan je overnachten bij bij Welgelegen Camping en Bed & Breakfast in Workum. In deze plaats kan je trouwens ook erg lekker eten bij Cafetaria & Lunchroom Stedspolle, heerlijk eten en vriendelijke bediening.

4. Workum – Bolsward

Workum rij je uit via de Spoardyk en dan de rotonde over de N359 over en dan voorbij de rotone linksaf de Fabrykswei op. in de bocht met de aansluiting met de Enniggaburren sla je linksaf die weg op en verder de brug Sudergoawei langs de N359 over en rij je op de Trekwei met een bocht naar rechts. Even verder gaat deze over in de Trekweg.

Even voorbij Parrega ga je in de bocht voor de aansluiting met de N359 rechtsaf verder langs het water over de Van Panhuijsweg to aan de Singel bij Tjerkwerd. Nadat je deze bent overgestoken vervolg je jouw weg over de Tjerkwerderweg. Zodra je onder de A7 bent doorgereden ben je in Bolsward.

5. Bolsward – Harlingen

Bolsward rij je uit over de Hichtumerweg richting Hichtum, even voor deze plaats ga je bij de rotonde met de Wibrandaweg rechtdoor waarna de weg overgaat in de Schwartzenbergweg links langs de Harnzer Feart. Je vervolgt je weg en gaat bij Hichtum schuin naar rechts over het water en na ruim een kilometer volg je deze weg schuin naar links en steek je de N359 over en rij je op de Hemerterlaan richting Hemert.

Na Hemert blijf je nog een stuk rechts van de Harnzer Feart en wanneer deze weg overgaat in de Rijpenderlaan steek je schuin naar links de vaart over en ga je bij de T-splitsing rechtsaf richting Grauwe Kat. Hierna rij je op de Van Camminghaweg en rij je Arum in op de Sytzamaweg die na dit dorp overgaat in de Greate Pierwei. Voorbij Kimswerd ga je over de Harlingerweg en bij de eerstvolgende rotonde sla je rechtsaf en rij je verder. Het laatste rechte stuk rij je over de Kimswerderweg Harlingen binnen.

6. Harlingen – Franeker

Harlingen verlaat je aan de oostkant via de Oude Trekweg en bij de T-splitsing ga je rechtsaf de Ludingaweg op. Deze volg je door de bocht naar rechts waarna je de eerste weg links afslaat de Ieslumbuorren op. Voorbij Caravanstalling Hoekstra ga je linksaf de Herbaijumweg in en deze rij je helemaal af en vervolgens rechtdoor bij een T-splitsing de Kiezerzijl op. Je rijdt dan over de brug het plaatsje Kiesterzijl in. Aan het einde ga je links en na de bocht rechtsaf de Harlingerweg op (omdat wij het plaatsnaambord wilden fotograferen reden wij de ventweg op aan het einde van het filmpje, je kan hier natuurlijk gewoon over de hoofdrijbaan doorrijden Franeker in.

7. Franeker – Dokkum

Van Franeker naar Dokkum, het hoogste punt in de Elfstedentocht. Je verlaat Franeker via de Leeuwarderweg en bij de rotonde ga je links (Burgemeester J. Dijkstraweg) en meteen weer rechts de Van Andel-Ripkestraat in. Deze straat wordt na een bocht naar links de Schalsumerweg die overgaat in de Franekerweg.

In Schalsum wordt dat de Dorpsstraat en het dorp uit de Peinserweg onder de A31 door. In het plaatsje Peins gaat deze over in de Slappeterpsterweg en de Menamerdyk naar Slappeterp. Daarna gaat deze weg over in de Ljochtmisdyk en rij je Menaam in. Bij de T-splitsing in Menaam ga je rechtsaf (Berltsumerdyk) en meteen weer links de Dyksterbuorren op overgaand in de Bitgumerdyk. Na rechtdoor te zijn gereden bij het kruispunt rij je dan op de Gernierswei.

Bij Berlikum ga je dan rechtsaf het dorp in over de Koekoeksleane. In het dorp rij je dan een bocht naar rechts (Bitgumerdyk) en meteen linksaf de Hemmenawei op die verder gaat als een ventweg (Bildtdijk en weer Hemmenawei) langs de N383. Even voor Sint Annaparochie ga je dan via de rotonde verder op de hoofdrijbaan van de N383 het dorp in, Hemmenawei en Warmoesstraat. Bij het kruispunt met de N393 ga je rechtdoor de Stadhoudersweg op. Na het dorp ga je bij de T-splitsing rechtsaf de Oudebildtdijk op naar het plaatsje Oude Syl. Direct in dit gehucht gaat de weg over in de Monnikkebildtdijk en bij de T-splitsing linksaf de Vijfhuisterdijk op die na een bocht naar rechts Roodschuursterlaan wordt.

In Hallumerhoek wordt dit dan de Doniaweg. Deze weg leidt je dan over de N357 (goed uitkijken!) Hallum in. In Hallum ga je iets verder waar de Doniaweg een bocht naar links maakt in de bocht rechtsaf de Langebuorren in, de tweede weg links, Goslinghastraat en de eerste schuin naar links de It Blikkelân op. Bij de Mariengaarde kerk ga je er rechts omheen op de Rondweg en de derde rechtsaf De Trânse op. Bij het eerste kruispunt rij je dan rechtdoor de Jouwsambuorren op en deze weg wordt even later Kelnersweg. Bij het volgende kruispunt ga je dan links over de brug over het water de Wirdsterterp op richting Wanswert en rij je er doorheen over de Skoallestrjitte, een bocht naar links en dan rechtsaf bij de T-splitsing De Buorren op en de Goslingawei. Bij het kruispunt ga je linksaf de Iedyk op en na ongeveer twee kilometer ga je rechtsaf de Iewal wen Bannerhus op. Je kan hier trouwens ook doorrijden over de Iedyk en De Tange naar Raard rijden maar langs het water en door het weiland is natuurlijk nèt wat mooier. Het staat niet in het filmpje hieronder dus hier zie je de afslag.

Bij Raard passeer je de Marthakerk en rij je over de Raarderwei naar de N356. Daar aangekomen ga je ervoor rechtsaf de ventweg Parallelwei op. Zoals op veel plekken in Friesland mag je wel over de provinciale weg (C15 verkeersbord is alleen voor fietsers en bromfietsers) maar het is én leuker én veiliger om een ventweg te rijden en het gaat net zo snel. Inmiddels rij je over Betterwird en en ben je er al bijna. Even ervoor moet je de ventweg af (je ziet er een G11 verplicht fietspad bord voor je) en weer de hoofdrijbaan volgen, de Holwerderweg. En dan kom je in Dokkum aan.

Rijden in etappes

Tweede overnachting

Wil je de hele Elfstedentocht in delen rijden dan kan je voor een goede prijs overnachten bij Bed & Breakfast Ferdivedaasje Dokkum of Grandcafé Hotel van der Meer.

8. Dokkum – Leeuwarden

Dokkum uitrijden naar Leeuwarden doe je op dezelfde plek waar je aankwam, de rotonde op de Rondweg – Noord en Rondweg West (N356). Bij de eerstvolgende rotonde ga je dan rechtsaf de Birdaarderstraatweg op en verder over de Burdaarderstrjitwei, de Klaarkampsterwei, Dokkummerstraatweg, de Hoofdweg door Burdaard en dan over de tergracht het dorp weer uit. Doorrijden over Bartlehiem door Bartlehiem en Wyns door Tichelwurk en Wyns. In Wyns ga je linksaf en de eerste rechts, Eggedijk. Bij de T-splitsing ga je rechtsaf de Canterlanswei op. Deze weg volg je tot je in Lekkum komt, je volgt daar Buorren en de Lekkummerweg en zo kom je in Leeuwarden aan.

9. Leeuwarden – Sneek

Door Leeuwarden naar Sneek

Door Leeuwarden rijden is een aardige klus als je er niet gaat stoppen dus hier geven we de hele route weer vanaf binnenkomst uit Dokkum (klik op afbeelding voor grotere weergave).

Bij de tweede rotonde (voorbij de verkeerslichten bij de kruising met de Groningerstraatweg en de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg) ga je rechtsaf de Groningerstraatweg op. Na de eerste rotonde wordt dit de Hoeksterend en bij de tweede rotonde ga je linksaf het Hoeksterpad op en rij je door over de Amelandsdwinger en de Oosterkade die een bocht naar rechts maakt en daar overgaat in Keizersgracht. Deze volg je een bocht naar links en rechts en de Nieuweweg op. Bij de Wirdumerpoortsbrug ga je schuin rechts Zuiderplein, Schrans, Verlengde Schrans en linksaf de Borniastraat in. De tweede rechts kom je dan op de Oostergoweg en bij de verkeerslichten ga je rechtsaf de Aldlandsdyk op en meteen weer rechts de Overijsselselaan op.

Wanneer je op de Overijsselselaan Leeuwarden uit rijdt dan zal je voordat je bij de N31 aankomt rechtsaf moeten slaan een landweg (De Nije Daam) in die je d.m.v. viaducten onder deze Autoweg door leidt. Zou je die onverhoopt missen dan kan je alsnog de Overijsselselaan helemaal doorrijden en weer omkeren bij de rotonde bij de aansluitingen met de provinciale weg en daarna alsnog linksaf gaan, De Nije Daam weer in. Op deze manier kan je op heel veel punten alsnog de juiste route nemen via de volgende rotonde mocht je net je afslag gemist hebben.

Op de Lekkumerweg rij je door over het kruispunt met de Groningerstraatweg en de eerste drie rotondes over de Archipelweg. na de vierde rotonde rechtdoor kom je dan op de Franklinstraat, de volgende rotonde over en de Tweede Kanaalsbrug en dan de Peter Stuyvesantweg op en na de tweede rotonde ben je dan op de Drachtsterweg. Deze weg rij je helemaal uit en over de aansluiting met de N31 rechtdoor de Wergeasterdyk op.

Bij de eerste T-splitsing ga je dan rechtsaf schuin links de Ayttadyk op die overgaat in de Swichumerdyk. Je komt dan in het plaatsje Wirdum wat je doorkruist via de Hof om de kerk heen en verder over de Greate Buorren en de Legedyk. Deze weg maakt een bocht naar links en bij de rotonde ga je over de A32 en de volgende rotonde de Oenemadyk op. Deze weg brengt je weer bij de Brédyk waarvan je jouw route verder naar Sneek kan vervolgen.

Verder naar Sneek

De Nijedaam gaat bij de rotonde over in de Brédyk en zo rij je onder de N31 door Leeuwarden uit. Over de Brédyk rij je naar Wijtgaard, over Buorren en verder over de Hegedyk. e rijdt verder over de Overijsselsestraatweg langs Reduzum naar de N354 die je oversteekt door rechtsaf en meteen weer linksaf te slaan. je rijdt dan weer op de Overijsselsestraatweg die overgaat in Rijksweg. In Irnsum ga je de bocht naar rechts verder, Douwemastrjitte en via de rotonde rechtdoor, de Bûtlânswei. Deze weg komt na een aantal kilometer aan bij de Mardyk, je gaat daar rechtsaf en na de bocht weer linksaf over de Koaiwei. Fifgeawei en de Groenedijk door Offingawier komt je vervolgens in Sneek aan.

10. Sneek – IJlst

Je rijdt Sneek uit via de Zuidwesthoekweg over de N7 en zo rij je al snel IJlst binnen.

11. IJlst – Sloten

Het laatste deel van de Elfstedentocht, van IJlst naar Sloten. Je rijdt IJlst uit via de Iewei en bij de T-splitsing ga je linksaf de Hettingawei op. Bij de rotonde met de Jeltingawei (N354) ga je rechtsaf en meteen rechtsaf de ventweg op en bij de volgende rotonde de hoofdrijbaan op. Je gaat dan over de provinciale weg over het water en de eerste rotonde neem je de ventweg weer want je komt daar een C9 verkeersbord op de hoofdrijbaan tegen.

Je rijdt daarna dan door de nederzetting Koufurderrige (een paar boerderijtjes) en door richting Woudsend en daar ga je linksaf op de rotonde, de Vosseleane op. Na ongeveer 500 meter sla je rechtsaf de ventweg Strjitwei op, je volgt deze weg helemaal tot aan Spannenburg. In dit plaatsje ga je rechtsaf de Gaestdyk op waarna je weer in Sloten aankomt.

Brommobiel Elfstedentocht Stempelkaart

Natuurlijk is een Elfstedentocht niet compleet zonder de stempels te halen op de daarvoor aangewezen adressen. Met deze stempelkaart kan je ze verzamelen en dan thuis inlijsten. Om het je makkelijk te maken hebben wij de adressen er al bij gezet. Wel even opletten: niet in iedere Elfstedenstad is de locatie voor een stempel met een brommobiel bereikbaar dus het beste is om een parkeerplaats dichtbij op te zoeken en dan even naar de stempelpost te lopen.

Download HIER De Brommobiel Club Elfstedentocht Stempelkaart.

* Disclaimer

Hoewel aan de voorbereiding van deze route de grootste aandacht is besteed kan het gebeuren dat je onverwachts hier of daar een alternatieve route zult moeten kiezen, wegopbrekingen en mogelijk niet geregistreerde C9 borden kunnen daarvoor een oorzaak zijn. De Brommobiel Club is niet aansprakelijk hiervoor en aan deze aangeboden route kunnen geen rechten worden ontleend, je rijdt deze route geheel op eigen risico.


Aan het maken van deze Brommobiel Elfstedentocht is heel veel werk besteed. Wanneer je de informatie op deze pagina wilt gebruiken om zelf een tourrit te organiseren geef dan de juiste credits aan De Brommobiel Club en vermeld de bron van de informatie met een link naar deze pagina.

Met vriendelijke groet, Leendert – Initiatiefnemer De Brommobiel Club